ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Focus On Health 

Ιωάννου Γενναδίου 16, 11521 Αθήνα

6979800220

info@focusonhealth.gr 
www.focusonhealth.gr

Τηλέφωνο Τεχνικής Υποστήριξης:
6979800098