Οι εγγραφές θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά. Η εγγραφή σας στην Ημερίδα σε κάθε περίπτωση είναι δωρεάν. Δεδομένων των νέων συνθηκών, την ημέρα της εκδήλωσης θα επιτρέπεται στην αίθουσα η παρουσία 50 ατόμων.

Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει κατά την εγγραφή σας αποκλειστικά με φυσική παρουσία, να δηλώσετε απαραιτήτως τη συμμετοχή σας σε κάθε συνεδρία στην οποία θα θέλατε να παρακολουθήσετε. Παρακαλούμε έχετε μαζί σας το eticket που θα λάβετε με mail κατά την επιβεβαίωση της εγγραφής σας με φυσική παρουσία, προκειμένου να κάνετε check-in στον χώρο της εκδήλωσης. Στην περίπτωση εγγραφής σας για διαδικτυακή παρακολούθηση κατά την επιβεβαίωση αυτής θα λάβετε μία ημέρα πριν την εκδήλωση το link για να συνδεθείτε live την ημέρα της εκδήλωσης στο ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον.

Για την εγγραφή σας και στις δύο περιπτώσεις, πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Το ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. τηρώντας τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR), υποχρεούται να διατηρεί αρχείο με τους συμμετέχοντες σε επιστημονική συγκέντρωση ώστε να έχει τη δυνατότητα να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές (Ε.Ο.Φ. & Π.Ι.Σ.) για τους επιστήμονες υγείας που συμμετείχαν στην εκδήλωση.

Υπεύθυνος επεξεργασίας των στοιχείων είναι το Ελληνικό Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας & Διατροφής με έδρα την οδό Μαιάνδρου 15, 11528 Αθήνα, Τηλέφωνο: (+30) 210-7231332, Φαξ: 2107231332, e-mail: info@eligast.gr,

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Σπυριδούλα Καρδαρά

Έχω ενημερωθεί για το δικαίωμα μου να απαιτήσω την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών μου δεδομένων καθώς και να ασκήσω το δικαίωμα διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων μου και εναντίωσης επεξεργασίας τους, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, ενώ είμαι ενήμερος/-η ότι δικαιούμαι να ανακαλέσω οποτεδήποτε την παρούσα συγκατάθεσή μου, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε της ανακλήσεως καθώς και ότι έχω δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή εφόσον κρίνω ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Για την εκδήλωση:

    • Αποδέχομαι τη χρήση και διατήρηση των στοιχείων μου από την Οργανωτική Επιτροπή σε κατάσταση με τους συμμετέχοντες στην επιστημονική εκδήλωση.
    • Αποδέχομαι να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία επικοινωνίας που έχω αναγράψει, από την οργανωτική επιτροπή με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωσή μου σχετικά με επιστημονικές δραστηριότητές.
    • Συγκατατίθεμαι πλήρως, ρητά και ανεπιφύλακτα στη συλλογή, καταγραφή, επεξεργασία, χρήση και εν γένει τήρηση από την Οργανωτική Επιτροπή αρχείου σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή με τα προσωπικά δεδομένα μου και στη χρήση αυτού του αρχείου σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
    • Επιτρέπω στο Γραφείο Διοργάνωσης με το οποίο συνεργάζεται επί συμβάσει η Οργανωτική Επιτροπή και το οποίο ενεργεί για λογαριασμό της, να χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας μου ώστε να μπορεί η Οργανωτική Επιτροπή να μου αποστέλλει υλικό μέσω email, SMS/μηνύματος κειμένου σχετικά με τις υπηρεσίες της.